Recursos per trobar feina

Models de currículum

  • Currículum cronològic


Posa l´èmfasi en el factor temps i mostra els esdeveniments de manera ordenada. L´ordre pot ser el natural (del més antic al més nou), o es pot començar pel més recent, denominant-se en aquest cas currículum cronològic invers.

Model Word
Model PDF

  • Currículum funcional


El currículum funcional ordena les dades en funció de les àrees professionals en les quals heu treballat.

Model Word(2)
Model PDF(2)


Models de cartes

  • Carta de resposta a un anunci


Es tracta d'una carta que podem adreçar quan ens ha interessat un anunci d'oferta laboral.

Model Word(3)
Model PDF(3)

  • Carta d'autocandidatura


La carta d'autocandidatura serveix per presentar-nos directament a una empresa que ens pot semblar interessant. No es tracta d'una resposta sinó d'un moviment espontani per part nostra.

Model Word(4)
Model PDF(4)

  • Carta de seguiment


Serveix per manifestar l'agraïment a l'empresa per haver-se mostrat interessada per la nostra candidatura i per reiterar les nostres capacitats per exercir el lloc de treball.

Model Word(5)
Model PDF(5)

^