Sessions plenàries - 2005/2010
Publicat el 2 de juny de 2009
Ple ordinari aquest dijous
El Ple d'aquest Ajuntament ha de reunir-se a Can Borrell aquest dijous, dia 4 de juny de 2009, a les 20 hores, per tal de celebrar sessió ordinària i tractar els punts marcats a l'ordre del dia:
 • 1.- Proposta aprovació de l´acta de la sessió del dia 2/04/09.
 • 2.- Proposta de resolució del recurs presentat pel grup ERC a la sessió extraordinària urgent de 8/05/09 i aprovació de l´acta de la sessió 8/05/09.
 • 3.- Proposta d´aprovació de l´acta de la sessió d´11/05/09, de sorteig dels membres de les meses per a les eleccions al parlament europeu 2009.
 • 4.- Proposta d´aprovació provisional del pla especial de planta de tractament de biomassa al Fons del Corral.
 • 5.- Proposta de concessió de pròrroga d´execució de les obres de la UTE Can Zariquey.
 • 6.- Proposta d´aprovació de l´expedient de modificació de crèdits núm. 6.
 • 7.- Proposta d´aprovació provisional de la modificació de diverses ordenances fiscals.
 • 8.- Proposta de ratificació de la sol·licitud de subvenció per a la protecció dels animals.
 • 9.- Proposta d´aprovació de la creació del consorci sanitari i aprovació dels estatuts del mateix.
 • 10.-  Moció del grup municipal ERC sobre els incompliments de la normativa urbanística per part de l´equip de govern a l´escola bressol i al pavelló poliesportiu.
 • 11.- Moció del grup municipal CUP sobre el fons anticrisi. per aconseguir la millor gestió financera del Fons Estatal d´Inversió Local.
 • 12.- Moció del grup municipal CUP per crear una ordenança per regular l´atorgament d´ajuts a famílies davant l´actual situació econòmica.
 • 13.- Moció del grup municipal CUP per adherir-se i donar suport a la iniciativa legislativa popular per realitzar un referèndum d´autodeterminació i donar suport al MAPA en les seves accions al municipi per recolzar aquesta iniciativa.
 • 14.- Moció del grup municipal CUP sobre l´optimització dels circuits administratius en l´aprovació de factures a proveïdors.
 • 15.- Moció del grup municipal ERC per a la rehabilitació integral del barri de Sant Carles en el marc de la propera convocatòria de la Llei de Barris.
 • 16.- Moció del grup municipal ERC per a un millor control de sorolls dels vehicles a motor que circulen per Arenys de Munt.
 • 17.- Moció del grup municipal CiU a favor de declarar la festa de Sant Joan com la festa nacional dels Països Catalans.
 • 18.- Despatx d´ofici
 • 19.- Prec del grup municipal ERC per a què s´apliquin criteris de respecte paisatgístic en la retolació dels bancs al Parc de Lourdes. 
 • 20.- Prec del grup municipal ERC per a què sigui possible accedir als plànols del POUM (i els actualitzats dels plànols) des del web municipal, tal com marca la normativa vigent.
 • 21.- Prec del grup municipal ERC per a què s´arregli la subjecció de fanals perillosa, amb cargols que sobresurten massa i, també, els senyals arrencats. 
 • 22.- Prec del grup municipal ERC per a què se solucioni la manca de bosses de plàstic per a la recollida d´excrements de gos.
 • 23.- Prec del grup municpal ER sobre la reposició del mobiliari urbà al parc de Can Borrell i la necessitat d´informar a la població del pressupost municipal que cal destinar anualment al manteniment i reposició del mobiliari urbà.
 • 24.- Pregunta del grup municipal ERC sobre la cancel·lació de les activitats programades per les Festes del Remei i la comunicació amb entitats i grups de joves. 
 • 25.- Pregunta del grup municipal ERC sobre la restitució de l´arbrat i l´arranjament de les voreres de l´Av. Panagall i Av. Sant Jordi.
   
 • 26.- Pregunta del grup municipal ERC sobre el cost de les actuacions que la brigada municipal ha fet a l´escola bressol i de les obres contractades a altres empreses per acabar l´equipament.
 • 27.- Pregunta del grup municipal ERC sobre tràmits i pagaments en el transformador elèctric emplaçat a la UA 2.
   
 • 28.- Pregunta del grup municipal ERC sobre les pre-inscripcions a l´escola bressol municipal i el futur de la ludoteca Món Menut.
 • 29.- Prec del grup municipal CUP per l´estabilització dels marges de la Riera amb alocs.
 • 30.- Pregunta del grup municpal CUP sobre la realització del ‘projecte de millora paisatgistica de la Riera de Subirans´.
 • 31.- pregunta del grup municpal CUP sobre les obres que s´estan realitzant al Rial de la Planeta.
 • 32.- Pregunta del grup municpal CUP sobre les obres d´urbanització de les voreres de la Rambla Francesc Macià i Rambla Riera i Penya.
 • 33.- Precs i preguntes
^