Portada Ě Alcaldia Ě Secretaria Municipal Ě Ordenances reguladores i Protocols d'actuaciˇ
Ordenances reguladores i Protocols d'actuaciˇ

ACTIVITATS

Ordenanša d’intervenciˇ municipal ambiental, de seguretat i de salut p˙blica

Ordenanša d’intervenciˇ municipal en espectacles p˙blics i activitats recreatives


ADMINISTRACIË ELECTRĎNICA I PROTECCIË DE DADES

Llei 12/2012 - Mesures urgents de liberalitzaciˇ de comerš i de determinats serveis

Llei 29/2010 - ┌s dels mitjans electr˛nics al sector p˙blic de Catalunya

Llei 59/2003 - Signatura electr˛nica

Llei OrgÓnica 15/1999 - Protecciˇ dades de carÓcter personal

Ordenanša reguladora de l'administraciˇ electr˛nica

PolÝtica d'identificaciˇ i signatura electr˛nica de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

PolÝtica de digitalitzaciˇ de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

PolÝtica de gestiˇ documental, accÚs a documents i arxiu municipal de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

Reial Decret 3/2010 - Esquema nacional de seguretat administraciˇ electr˛nica

Reial Decret 4/2010 - Esquema nacional interoperabilitat administraciˇ electr˛nica

Reial Decret 1720/2007 - Reglament desplegament Llei 15/1999


ORGANITZACIË MUNICIPAL

Acord de condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

Codi de Bon Govern Local

Conveni colĚlectiu del personal laboral de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

Instrucciˇ interna sobre la tramitaciˇ dels contractes menors

Pla Intern d'Igualtat de GŔnere

Protocol contra l’assetjament laboral de l’Ajuntament d’Arenys de Munt

Reglament de la Comissiˇ Municipal del NomenclÓtor d’Arenys de Munt

Modificaciˇ del Reglament de la Comissiˇ Municipal del NomenclÓtor d'Arenys de Munt

Reglament de l’˙s de la llengua catalana de l’Ajuntament d’Arenys de Munt

Reglament de Protocol, Honors i Distincions de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

Reglament OrgÓnic Municipal

Reglament regulador d'utilitzaciˇ dels equipaments municipals


PROMOCIË ECONĎMICA

Ordenanša municipal del mercat de venda no sedentÓria


SEGURETAT

Ordenanša reguladora de la circulaciˇ i la seguretat viÓria
Modificacions a l'ordenanša reguladora de la circulaciˇ i la seguretat viÓria


SERVEIS

Ordenanša de la recollida selectiva a Arenys de Munt

Ordenanša general de serveis funeraris de l’Ajuntament d’Arenys de Munt

Reglament del servei municipal de formaciˇ d'Arenys de Munt

Reglament de rŔgim intern del servei d’habitatge d’emergŔncies d’estada limitada

Reglament regulador del servei de deixalleria municipal d’Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta


SERVEIS SOCIALS

Reglament habitatges desocupats


SUBVENCIONS

Pla estratŔgic de Subvencions 2016-2019

Bases reguladores de la concessiˇ de subvencions al lloguer per a l'emancipaciˇ dels joves

Bases reguladores de la concessiˇ de subvencions en l'Ómbit de benestar social

Bases reguladores de la concessiˇ de subvencions en l'Ómbit de casals d'estiu

Bases reguladores de la concessiˇ de subvencions en l'Ómbit d'emprenedoria

Bases reguladores de la concessiˇ de subvencions en l'Ómbit d'empreses i ocupaciˇ

Bases reguladores de la concessiˇ de subvencions en l'Ómbit d'ensenyament i cultura

Bases reguladores de la concessiˇ de subvencions en l'Ómbit esportiu

Bases reguladores de la concessiˇ de subvencions en l'Ómbit social

Ordenanša de subvencions de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

Reglament municipal de prestacions econ˛miques de carÓcter social i urgent de l'Ajuntament d'Arenys de Munt


TERRITORI

Ordenanša del servei p˙blic d'abastament d'aigŘes

Annex a l'Ordenanša del servei p˙blic d'abastament d'aigŘes

Ordenanša de l'˙s del clavegueram i abocament d'aigŘes residuals d'Arenys de Munt

Ordenanša de paisatge urbÓ

Ordenanša reguladora de la construcciˇ de piscines d’us particular, Arenys de Munt

Ordenanša reguladora de les llicŔncies de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar a Arenys de Munt
Modificaciˇ 1: en l’article 6, art. 9 i disposiciˇ transit˛ria, segons acord de Ple de data 09-05-2013. En vigor el 24-07-2013.
Modificaciˇ 2: en l’article 12, segons acord de Ple de data 17-10-2013. En vigor el dia 08-01-2014.
Modificaciˇ 3: en l'article 6, punts a.1, a.2; art. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 16, segons acord de Ple de data 30-06-2016. En vigor el dia 02-10-2016.

Ordenanša reguladora del soroll provinent de piscines d’˙s privat


ALTRES

Ordenanša municipal de convivŔncia i civisme

Ordenanša reguladora de la creaciˇ, modificaciˇ i supressiˇ de fitxers de dades de carÓcter personal
Modificaciˇ de l'ordenanša reguladora de la creaciˇ, modificaciˇ i supressiˇ de fitxers de dades de carÓcter personal

Ordenanša reguladora de les mesures alternatives a les sancions econ˛miques, el procediment per acordar-les i els criteris determinants de l'adopciˇ

Ordenanša sobre tinenša d'animals
Modificaciˇ de l'ordenanša sobre tinenša d'animals

Reglament de Participaciˇ Ciutadana

Reglament del registre municipal d'habitatges desocupats

^