Ordenances Municipals
Publicat el 28 de juliol de 2005
Ordenances reguladores

Ordenança de l'ús del clavegueram i abocament d'aigües residuals d'Arenys de Munt

Conveni Col.lectiu del personal laboral de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

Reglament de Protocol, Honors i Distincions de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

Reglament de Participació Ciutadana

Reglament de la Comissió Municipal del Nomenclàtor d’Arenys de Munt

Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de la Comissió Municipal del Nomenclàtor d'Arenys de Munt

Reglament de l’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament d’Arenys de Munt

Subvencions

Ordenança municipal del mercat de venda no sedentària

Acord de condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

Ordenança reguladora de la construcció de piscines d’us particular, Arenys de Munt 

Ordenança general de serveis funeraris de l’Ajuntament d’Arenys de Munt

Ordenança reguladora de l'administració electrònica

Ordenança reguladora del soroll provinent de piscines d’ús privat

Reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter social i urgent de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

Ordenança reguladora de les mesures alternatives a les sancions econòmiques, el procediment per acordar-les i els criteris determinants de l'adopció

Reglament habitatges desocupats

Reglament utilització dels equipaments municipals

Aprovació definitiva de la modificació del Reglament regulador d'utilització dels edificis municipals d'Arenys de Munt

Codi de Bon Govern Local

Conveni per a la construcció d'un mercat municipal a la UA15

Ordenança del servei públic d'abastament d'aigües

Ordenança de la recollida selectiva a Arenys de Munt

Ordenança de paisatge urbà

Ordenança municipal de convivència i civisme

Ordenança reguladora de la circulació i la seguretat viària 

Aprovació definitiva de les modificacions a l'ordenança reguladora de la circulació i la seguretat viària

Ordenança reguladora de les llicències de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar a Arenys de Munt

L’Ajuntament d’Arenys de Munt, mitjançant acord de Ple de data 14-04-2011, va aprovar aquesta Ordenança, la qual va entrar en vigor el dia 16-06-2011. A partir d’aquesta data, s’han aprovat les següents modificacions:

 - En l’article 6, art. 9 i disposició transitòria, segons acord de Ple de data 09-05-2013. En vigor el 24-07-2013.

  -  En l’article 12, segons acord de Ple de data 17-10/2013. En vigor el dia 08-01-2014.

 - I en l'article 6, punts a.1, a.2; art. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 16, segons acord de Ple de data 30-06-2016. En vigor el dia 02-10-2016.

 

Ordenança sobre tinença d'animals

Protocol contra l’assetjament laboral de l’Ajuntament d’Arenys de Munt

Reglament del servei municipal de formació d´Arenys de Munt

Reglament Municipal del Mercat Ambulant dels dilluns

Reglament Orgànic Municipal

Reglament regulador del servei de deixalleria municipal d’Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta

Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública
L’Ajuntament d’Arenys de Munt, mitjançant acord de Ple de data 18-10-12, s’ha adherit al model d’aquesta ordenança redactat per Diputació de Barcelona (BOPB 20-02-2013), i per tant, aquesta li és d’aplicació des del dia 21-02-2013

Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives
L’Ajuntament d’Arenys de Munt, mitjançant acord de Ple de data 18-10-12, s’ha adherit al model d’aquesta ordenança redactat per Diputació de Barcelona (BOPB 20-02-2013), i per tant, aquesta li és d’aplicació des del dia 21-02-2013

^