Sessions plenàries - 2005/2010
Publicat el 2 d'agost de 2011
Ple ordinari el dijous 4/8/2011

El Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt es reunirà a Can Borrell el dijous 4 d'agost de 2011, a les 20 hores, per tal de celebrar sessió ordinària i tractar els punts marcats a l'ordre del dia.

PART RESOLUTIVA:

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT DE REBUIG PELS ATEMPTATS D’OSLO.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT MUNICIPAL I LA PLANTILLA 2011.

PART DE CONTROL:

4. INFORMES TRIMESTRALS SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT.
5. DESPATX D’OFICI

PRECS I PREGUNTES:

6. PREC DEL GRUP ERC SOBRE LES OBRES DE CANALITZACIÓ DE LA RIERA.
7. PREC DEL GRUP ERC SOBRE L’ARRANJAMENT DE L’HOTEL D’ENTITATS.
8. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE ELS CRITERIS D’ORDENACIÓ DE L’APARCAMENT A LA RIERA I LES INSTRUCCIONS RELATIVES A LES MULTES D’APARCAMENT.
9. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE LA REDISTRIBUCIÓ DELS CONTENIDORS DE BROSSA I LA RECEPCIÓ DE LA MATEIXA A LA DEIXALLERIA.
10. PRECS I PREGUNTES

^