Sessions plenàries - 2005/2010
Publicat el 6 de setembre de 2011
Ple ordinari el dijous 8/9/2011
Ordre del dia, Audio,Acta i Resum

El Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt es reunirà a Can Borrell el dijous 8 de setembre de 2011, a les 20 hores, per tal de celebrar sessió ordinària i tractar els punts marcats a l'ordre del dia.

PART RESOLUTIVA:

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 14/07/11.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 4/08/11.
3. PROPOSTA DE PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ A SOREA SA I MODIFICACIÓ DE LA DATA D’INICI DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA A GUSAM SA.
4. PROPOSTA DE CONCERTACIÓ DE CRÉDIT ICO PER PAGAMENT DE FACTURES.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 4/11 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL.
6. MOCIÓ DEL GRUP ERC PER A L’OBERTURA DE DADES MUNICIPALS A L’ABAST DE TOTA LA CIUTADANIA I LA TRASPARÈNCIA INFORMATIVA.
7. MOCIÓ DEL GOVERN PER A LA CREACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA.
8. MOCIÓ DEL GRUP PSC CONTRA LES RETALLADES A LA SANITAT PÚBLICA.

PART DE CONTROL:

9. DESPATX D’OFICI

PRECS I PREGUNTES:

10. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PSC PER A GARANTIR LA NETEJA DE L'ESCALA DE PROPIETAT MUNICIPAL QUE COMUNICA EL PASSATGE JAUME I EL CARRER BELLAVISTA AIXÍ COM DEL CARRER CAL MORO D'AQUESTA POBLACIÓ.
11. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE EL MANTENIMENT DE LES CARTELLERES INFORMATIVES MUNICIPALS.
12. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE LA PUBLICITAT PENJADA A LA VIA PÚBLICA.
13. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A L’ENDREÇA I SENYALITZACIÓ CORRECTA DE LES ZONES PRÒXIMES A L’ESCOLA SANT MARTÍ, CAP AL CAPDAMUNT DE L’AVINGUDA SANT JORDI.
14. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A QUÈ ES FACIN FEINES PREVENTIVES DE NETEJA D’EMBORNALS I REIXES ALS CARRERS I RIALS DEL POBLE.
15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE L’ESTAT DEL PAVIMENT DEL CARRER PANAGALL.
16. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE EL SERVEI DE PREMSA DE L’AJUNTAMENT.
17. PRECS I PREGUNTES

^