Sessions plenàries - 2005/2010
Publicat el 10 d'octubre de 2011
Ple ordinari el dijous 13/10/2011

El Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt es reunirà a Can Borrell el dijous 13 d'octubre de 2011, a les 8 del vespre, per tal de celebrar sessió ordinària i tractar els punts marcats a l'ordre del dia.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE DISCONFORMITAT I DENÚNCIA DE LA LIQUIDACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DELS AJUNTAMENTS EN ELS TRIBUTS DE L’ESTAT CORRESPONENT A L’ANY 2009 PER PART DEL GOVERN ESPANYOL.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE L’HOMENATGE A LLUÍS COMPANYS.

PART RESOLUTIVA:

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE 8/09/2011.
2. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN EL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL I EN LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT
3. PRESENTACIÓ DE REQUERIMENT PREVI DE L’ART. 44 DE LA LLEI DE LA JURISDICCIÓ CONTENCIOSA CONTRA L’ACORD DE LA CTUB DE 14/07/2011, DE SUSPENSIÓ DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL RELATIVA A LA ZONA INDUSTRIAL AÏLLADA A9.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 8/11.
5. MOCIÓ DEL GRUP PSC SOBRE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ.
6. MOCIÓ DEL GRUP CUP PER ENTRAR A FORMAR PART DE LA DEMARCIÓ GEOGRÁFICA DE LA D.O. D’ALELLA.
7. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES DATES DE CELEBRACIÓ DELS PLENS DE NOVEMBRE I DESEMBRE.

PART DE CONTROL:

8. INFORMES TRIMESTRALS SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT.
9. DESPATX D’OFICI

PRECS I PREGUNTES:

10. PREC DEL GRUP PSC DE MESURES PER REDUIR LA VELOCITAT A LA CARRETERA DE TORRENTBÓ.
11. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE LA UTILITZACIÓ DE SORRA PER TAPAR LA CANONADA D’AIGÜES FECALS.
12. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE EL MAL ESTAT DE LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA.
13. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE LA REDUCCIÓ D’HORARI ALS FIRAIRES D’ARTESANIA CATALANA EL DIA 11 DE SETEMBRE A LA RIERA.
14. PREC DEL GRUP PP SOBRE L’INFORME SOBRE LA PÀGINA WEB DE L’AJUNTAMENT DE BADALONA.
15. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE L’ESTALVI D’AIGUA EN PARCS I JARDINS.
16. PREC DEL GRUP ERC PER A QUÈ L’ESTELADA QUE ONEJA A L’AJUNTAMENT EN DATES ASSENYALADES S’HI QUEDI FINS QUE EL POBLE DE CATALUNYA PUGUI EXERCIR EFECTIVAMENT EL SEU DRET A LA LLIURE DETERMINACIÓ.
17. PREC DEL GRUP ERC PER MILLORAR LA SEGURETAT DE LA PARADA DEL BUS DAVANT LA BENZINERA.
18. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE EL SISTEMA DE CONTRACTACIÓ DEL GERENT ADJUNT DE GUSAM I DELS NOUS TREBALLADORS D’AIGÜES D’ARENYS.
19. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE LA PROPOSTA DE REFORMAR L’HOTEL D’ENTITATS DE MANERA QUE TAMBÉ SIGUI BIBLIOTECA.
20. PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE ELS CANVIS EN LES SUBVENCIONS ATORGADES.
21. PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE LA DINÀMICA EN ELS PLENS.
22. PRECS I PREGUNTES

^