Sessions plenàries - 2005/2010
Publicat el 27 de desembre de 2011
Ple extraordinari el dijous 29/12/2011

El Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt es reunirà a Can Borrell el dijous 29 de desembre del 2011, a les 7 de la tarda, per tal de celebrar sessió extraordinària i tractar els punts marcats a l'ordre del dia.

PART RESOLUTIVA:

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS DE L’EXERCICI 2012.

^