Sessions plenàries - 2005/2010
Publicat el 7 de febrer de 2012
Ple ordinari el dijous 9/2/12

El Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt es reunirà a Can Borrell el dijous 9 de febrer del 2012, a les 8 del vespre, per tal de celebrar sessió ordinària i tractar els punts marcats a l'ordre del dia.

PART RESOLUTIVA:

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2. PROPOSTA  DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS AL PRESSUPOST 2012 I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL MATEIX.
3. RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ A LES BASES GENERALS DE SUBVENCIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES MATEIXES.
4. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A SUBVENCIONS 2012.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ MUNICIPIS PER A LA INDEPENDÈNCIA.
6. ACCEPTACIÓ DIMISSIÓ REGIDOR GRUP PSC I PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL SEGÜENT DE LA LLISTA.
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP ARRAN DEL TRASPÀS DE MANUEL FRAGA IRIBARNE.
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC EN SUPORT AL MOVIMENT “DIEM PROU” QUE APOSTA PER PAGAR ELS IMPOSTOS A L’AGÈNCIA CATALANA EN COMPTES D’HISENDA.

PART DE CONTROL:

9. DESPATX D’OFICI
10. INFORME DE MOROSITAT DEL QUART TRIMESTRE DE L’ANY 2011.

PRECS I PREGUNTES:

11. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CUP EN RELACIÓ A LA TARIFA SEGONA DE GUALS.
12. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A LA RETIRADA DEL CARTELL SOBRE LES OBRES DE L’ENTORN DEL NOU POLIESPORTIU.
13. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE QUAN S’APLICARÀ EL PLA DE XOC DE LA NETEJA.
14. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE L'OPTIMITZADOR DE L'AJUNTAMENT.
15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE SI A LA PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT ES COMPLEIX EL REQUISIT DE RESERVAR EL 2 PER 100 DE LES PLACES PER A TREBALLADORS DISCAPACITATS.
16. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE EL MAL ESTAT DELS CARRERS DE LA URBANITZACIÓ LA CREUETA.
17. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE L’ENDARRERIMENT DE L’OPTIMITZACIÓ DE L’ENLLUMENAT.
18. PRECS I PREGUNTES.

^