Sessions plenàries - 2005/2010
Publicat el 28 de març de 2012
Ple extraordinari el divendres 30/3/2012

Com a conseqüència de la petició de canvi de data del Ple extraordinari convocat pel dia 29 de març del 2012, efectuada en data 28 de març del 2012 pels grups ERC i PSC, motivada per la vaga general convocada per aquest dia, l'Alcaldia, amb el vistiplau de tots els membres del govern municipal, ha resolt acceptar la petició d'aquests grups i, atès que no hi cap funcionari que pugui realitzar el Ple extraordinari urgent avui, dia 28, la convocatòria del Ple queda com s'especifica:

- En primer lloc, desconvocar el Ple extraordinari del dia 29 de març que havia de celebrar-se a la masia de Can Borrell a les 8 del vespre, en atenció a la sol·licitud efectuada.

- Convocar Ple extraordinari urgent pel dia 30 de març, a 1/4 i 5 de 9 del matí a la Sala Municipal, amb els mateixos punts a l’ordre del dia, que són els següents:

 PART RESOLUTIVA:

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL (POUM) A LA ZONA INDUSTRIAL AÏLLADA A.9.

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA D’AJUSTAMENT EN COMPLIMENT DEL RDL 4/2012.

^