Sessions plenàries - 2005/2010
Publicat l'11 d'abril de 2012
Ple ordinari el dijous 12/4/2012

El Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt es reunirà a Can Borrell el dijous 12 d’abril del 2012, a les 8 del vespre, per tal de celebrar sessió ordinària i tractar els punts marcats a l'ordre del dia.


PART RESOLUTIVA:

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 8/03/12.

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL DIA 30/03/12.

3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS A LES BASES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS PER A L’ANY 2012 I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES MATEIXES.

4. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL IMPOSADA PEL GOVERN DE L’ESTAT.

5. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CiU PER RECLAMAR A L’ESTAT ESPANYOL LA TRANSFERÈNCIA DEL 0,7% DELS FONS PROVINENTS DE L’IRPF DESTINATS A PROGRAMES DE COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT SOCIALS.

6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP EN SUPORT A LA VAGA DE FAM EN DEFENSA DE LA LLENGUA CATALANA, INICIATIVA DE L’ASSOCIACIÓ “JUBILATS PER MALLORCA”.

7. MOCIÓ DEL GRUP MUNCIPAL ERC EN DEFENSA DE LES FAMÍLIES CATALANES, TAMBÉ D’ARENYS DE MUNT, QUE VAN INVERTIR EN PARTICIPACIONS PREFERENTS, ACCIONS SUBORDINADES I ALTRES PRODUCTES FINANCERS QUE ARA NO PODEN RECUPERAR EN LA SEVA TOTALITAT.


PART DE CONTROL:

8. INFORME DEL SÍNDIC DE LA VILA DE LES SEVES ACTUACIONS A L’ANY 2011.

9. INFORME DE MOROSITAT DEL PRIMER TRIMESTRE DE L’ANY 2012.

10. DESPATX D’OFICI.


PRECS I PREGUNTES:

11. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CUP EN RELACIÓ A LA TARIFA SEGONA DE GUALS.

12. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PSC PERQUÈ EL NOSTRE MUNICIPI S’ADHEREIXI A LA XARXA DE SERVEIS LOCALS D’HABITATGES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

13. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE LA SUBVENCIÓ QUE REP EL CONSISTORI EN CONCRET PER A L’ESCOLA BRESSOL.

14. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC PER A GARANTIR LA NETEJA GENERAL DEL POBLE I EN CONCRET ELS ESCOSSELLS DEL CARRER PANAGALL.

15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC PER SABER SI EL COST DE LA CONCESSIÓ DE LA NETEJA ATORGADA A L’EMPRESA ADF S’HA REDUÏT A CAUSA DE LA DISMINUCIÓ DEL SERVEI AL POBLE.

16. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PSC PER A LA CREACIÓ D’UNA ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ D’APARELLS DE CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ, ANTENES I ALTRES ELEMENTS A L’EXTERIOR DELS EDIFICIS.

17. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE LA INCLUSIÓ EN EL NOMENCLÀTOR DE LA NOSTRA VILA DEL NOM D’ERNEST LLUCH I MARTÍN AMB LA FINALITAT DE DEDICAR-LI UN CARRER, UNA PLAÇA, UN EQUIPAMENT O UN ESPAI  MUNICIPAL.

18. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC PER TAL QUE S’ARRANGI COM MÉS AVIAT MILLOR LA BARANA PROTECTORA DE FUSTA SITUADA A LA CARRETERA DE CORNELLÀ A SANT CELONI, ABANS D’ARRIBAR A LA CORBA DEL PAVELLÓ ANTIC.

19. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC PER SABER CADA QUANT ES FA LA NETEJA VIÀRIA DE LES URBANITZACIONS I QUINA PRIORITAT SE’LS DÓNA A CADASCUNA D’ELLES.

20. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A QUÈ L’ALCALDE NO FACI PAGAR A TOT EL POBLE LES COSTES DEL JUDICI ARRAN DE LA DEMANDA PEL “DRET A L’HONOR” QUE ELL VA INTERPOSAR I VA PERDRE.

21. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER AL MANTENIMENT DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL ABANS DE LA CELEBRACIÓ DEL 90È ANIVERSARI DEL CLUB.

22. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE ELS CANVIS EN EL PROTOCOL DE MANTENIMENT DE LA RIERA I L’AUGMENT DE LA POLSEGUERA QUE HI PROVOCA LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES.

23. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE QUAN ES PORTARÀ A TERME LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE GUSAM SA PER A QUÈ ELS PARTITS DE L’OPOSICIÓ TINGUIN REPRESENTACIÓ EN EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL.

24. PRECS I PREGUNTES.

^