Sessions plenàries - 2005/2010
Publicat el 8 de maig de 2012
Ple ordinari el dijous 10/5/12

El Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt es reunirà a Can Borrell el dijous 10 de maig del 2012, a les 8 del vespre, per tal de celebrar sessió ordinària i tractar els punts marcats a l'ordre del dia.

PART RESOLUTIVA:

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 12/04/12.

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL DIA 30/04/12.

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER L’ANY 2013.

4. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE COMISSIÓ PER A LA MODIFICACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL.

5. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC REFERENT A QUÈ ELS CENTRES EDUCATIUS MUNICIPALS SÓN UN COMPROMÍS DE TOTS, DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL I L’AUTONÒMICA, I PER REDUIR L’IMPACTE DE LA RETALLADA ECONÒMICA EN LES FAMÍLIES QUE TENEN FILLS EN LES ESCOLES BRESSOLS.

6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC EN SUPORT AL MOVIMENT “NOVULLPAGAR” I PER A LA GRATUÏTAT DE L’AUTOPISTA DEL MARESME PER ALS SEUS RESIDENTS.

PART DE CONTROL:

7. DESPATX D’OFICI

PRECS I PREGUNTES:

8. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PSC PERQUÈ EL NOSTRE MUNICIPI S’ADHEREIXI A LA XARXA DE SERVEIS LOCALS D’HABITATGES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

9. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE QUAN ES PORTARÀ A TERME LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE GUSAM SA PER A QUÈ ELS PARTITS DE L’OPOSICIÓ TINGUIN REPRESENTACIÓ EN EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL.

10. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE EL SÍNDIC DE LA VILA.

11. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PP PER MANTENIR UNA REUNIÓ AMB EL GOVERN SOBRE LES NECESSITATS DEL COMERÇ.

12. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PP PER A QUÈ ES FACI UNA INSPECCIÓ DE L’ENLLUMENAT DEL CARRER ST. ANTONI M. CLARET.

13. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE REFORMES AL PAVELLÓ VELL.

14. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PSC PERQUÈ L’AJUNTAMENT, QUE HA POGUT FER CONTRACTACIONS A LA BAIXA SEGONS EL PRESSUPOST INICIAL D’ALGUNS SERVEIS, DESTINI MÉS DINERS A L’ESCOLA BRESSOL “LA PETJADA” A FI QUE LES FAMÍLIES DELS INFANTS NO VEGIN REPERCUTIDA LA QUOTA MENSUAL A CAUSA DE LA RETALLADA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC PER SABER QUÈ HA FET L’EQUIP DE GOVERN EN EL GAIREBÉ PRIMER ANY DE MANDAT PER CREAR LLOCS DE TREBALL A ARENYS DE MUNT.

16. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC PER SABER QUINES ACTUACIONS S’ESTAN FENT AMB EL COMERÇ D’ARENYS DE MUNT DESPRÉS DE LA REUNIÓ DEL 28 DE FEBRER.

17. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE PER QUÈ NO ES TAPEN AMB MÉS RAPIDESA ELS FORATS QUE ES FAN QUAN HI HA UNA AVARIA PRODUÏDA PER UNA FUITA D’AIGUA.

18. PREC DEL GRUP POPULAR SOBRE LA SIGNATURA D’UN CONVENI AMB TECNOCAMPUS.

19. PREGUNTA DEL PARTIT POPULAR SOBRE LA LLEI DE BANDERES.

20. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER TAL QUE L’AJUNTAMENT FOMENTI LA PARTICIPACIÓ A LA MARATÓ DE LA POBRESA DE TV3.

21. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE L’IMPORT AMB QUÈ GUSAM-AIGÜES D’ARENYS SUBVENCIONA L’HOQUEI I SI AQUEST FET CONTRADIU LES BASES DE SUBVENCIONS A ENTITATS.

22. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE SI L’EQUIP DE GOVERN TENIA CONEIXEMENT DE QUÈ NO FUNCIONA L’ALARMA DE L’ESCORXADOR ABANS DEL ROBATORI DE L’1 DE MAIG.

23. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE L'INCENDI A LA CASETA DE PUNT DE MOSTREIG CONTROL DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM A L'AJUP.

24. PRECS I PREGUNTES.

^