Sessions plenàries - 2005/2010
Publicat el 17 de juliol de 2012
Ple ordinari el dijous 19/7/12

El Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt es reunirà a Can Borrell el dijous 19 de juliol del 2012, a les 8 del vespre, per tal de celebrar sessió ordinària i tractar els punts marcats a l'ordre del dia.


PART RESOLUTIVA:

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA I CIVISME.

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA DE PAISATGE URBÀ.

4. PROPOSTA DE DENÚNCIA DEL CONVENI SIGNAT AMB FECSA ENDESA PER A L’OCUPACIÓ D’UN TERRENY AL SECTOR B5 ROALS.

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI COSTA DEL MARESME.

6. PROPOSTA DE RETIRADA DEL RECURS PREVI REFERENT AL PLA ESPECIAL DE MILLORA URBANA DE LA UA16, PRESENTAT DAVANT EL CONSELLER D’URBANISME SEGONS ACORD DE PLE DE 15/12/11.

7. PROPOSTA D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL A GUSAM SA I APROVACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA.

8. PROPOSTA D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS A GUSAM SA I APROVACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA.

9. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 4/12.

10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT A L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PER RECLAMAR LA CONTINUÏTAT DE L’OBRA SOCIAL CAIXA D’ESTALVIS LAIETANA.

11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP PSC PER SOL·LICITAR LA DEROGACIÓ DEL RDL 16/12.

12. MOCIÓ DEL GRUP CIU EN DEFENSA DE LA UNITAT DEL CATALÀ.


PART DE CONTROL:

13. DESPATX D’OFICI

14. INFORME DE COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT DEL SEGON TRIMESTRE DEL 2012.


PRECS I PREGUNTES:

15. PREC DEL GRUP PSC PERQUÈ ES FACIN PÚBLIQUES LES ANALÍTIQUES DE L’AIGUA POTABLE A FI DE DONAR TRANQUIL·LITAT SOBRE EL SEU CONSUM ALS VEÏNS I VEÏNES.

16. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE QUINES MESURES S’HAN ADOPTAT EN PREVENCIÓ DE LA PROPAGACIÓ DEL MOSQUIT TIGRE.

17. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE EL COST ECONÒMIC D’APLANAR LA SORRA QUE HA POSAT A LA RIERA L’EMPRESA QUE HA BUIDAT LA BASSA DE LAMINACIÓ I L’ACORD EXACTE PER BUIDAR LA BASSA.

18. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE ELS BENEFICIS ECONÒMICS I SOCIALS DEL VIATGE DEL SR. ALCALDE A BRUSSEL·LES I EL SEU COST.

19. PREC DEL GRUP PP SOBRE EL FULL DE RUTA DE L’AJUNTAMENT PER A L’ANY 2013.

20. PREGUNTA DEL GRUP PP PER TAL DE FER INVERSIONS PER REDUIR LA FACTURA DE LA LLUM.

21. PREC DEL GRUP ERC PER A LA CREACIÓ D’UN TALLER DE REUTILITZACIÓ D’OBJECTES LLENÇATS A LA DEIXALLERIA MUNICIPAL.

22. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE COM PENSEN GESTIONAR EL SERVEI DE CONSERGERIA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS I, ESPECIALMENT, AL NOU POLIESPORTIU.

23. PEGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE PER QUÈ L’EQUIP DE GOVERN NO HA SOL•LICITAT CAP AJUT FEDER PER A COFINANÇAR EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ SUPERFICIAL DE LA RIERA.

24. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE ELS CRITERIS SEGUITS PER A LA SELECCIÓ DEL PERSONAL DE GUSAM QUE TREBALLA A LA DEIXALLERIA MUNICIPAL.

25. PRECS I PREGUNTES.

^