Portada · El poble · Les sardanes - Etimologia
Les sardanes - Etimologia

En el lèxic de la llengua catalana la sardana es descriu com a “ball tradicional de Catalunya i composició musical escrita per seguir-la”, i també com a “dansa catalana que ballen en nombre indeterminat els balladors agafats de les mans i formant un cercle”.

Aquesta definició no completa el significat; solament posa de manifest l’actuació realitzada. Per tant, no deixa obert el camí per saber d'on arrenca el seu origen etimològic.

La paraula sardana és usada per denominar tota classe de moviment fet en col·lectivitat formant cercle. Per tant, aquest fet ens obliga a determinar de quina classe de sardana es tracta, ja que la paraula s’usa igualment per denominar una i una altra classe de moviment; no obstant això, sempre s’entendrà que es tracta d’una classe de ball o dansa.

Atesa, doncs, la seva múltiple aplicació, buscant conèixer la seva etimologia, hem trobat que alguns autors atribueixen la seva procedència a la paraula llatina cerretana, que, segons Plini, és el nom del territori pirinenc de la regió gironina, o sigui, la Cerdanya; d’aquí que hi hagi escriptors que donessin el nom de cerdana en substitució del de sardana, que escriuen uns altres i que és l'usat actualment, segons el costum tradicional.

Taula de continguts

^