Portada · El poble · Les sardanes - La dansa als segles XIII-XV
Les sardanes - La dansa als segles XIII-XV

Durant els primers segles medievals, la gent humil només dansava en ocasió de grans festes religioses i després d'àpats extraordinaris, segons tradicional costum. La dansa no es va convertir en passatemps a la vida familiar fins al segle XIV, època que es pot considerar com de la resurrecció i desplegament de la dansa popular. Pertot arreu es dansava: als palaus dels monarques, als castells feudals, a la plaça pública.

No obstant això, entre la noblesa i la milícia encara hi havia una certa reserva a prendre part en la dansa, com si aquesta es considerés una manifestació de debilitat o feminitat, raó per la qual es va fer popular en terres de Llenguadoc el proverbi: “Les  dones a dansar, els homes a regardar”.

És a dir, que la dansa era considerada pròpia del sexe femení i, quant al masculí, solament podia veure-la interpretar. Que aquest criteri hagués de perpetuar-se llarg temps ho dóna a entendre el que s'explica del monarca Alfons el Magnànim. No era partidari de la dansa, però en unes festes dedicades a l'emperador hi va prendre part. Els seus cortesans, estranyats, li ho van manifestar francament, i ell els va contestar: “Balla per vici o vana intenció de complaure a les dones és cosa de foll o embriac; però dansar solament per a honorar i festejar a persona que ho mereix, pot ésser tolerat. Per tant, no déu ésser colúlocat entre els folls el que una vegada fa una bogeria en companyia de prínceps i grans senyors".

Amb tot, veiem el testimoniatge del que passava en aquella època amb el que ens explica Ramon Muntaner a la seva Crònica: després de conquistada València el 1238 “...Quinze dies tots íntegres durà la festa... tots dies refrescaren los jochs e les danses e els balls”. “...Com si anassen fer una dança, que fossen tenguts a dançar per novia...” “...lo senyor Rey (Pere II) tantost com fou a Barcelona es feren gran festes que duraren VIII jorns que res no feya mes jochs e balls...”.

Taula de continguts

^