Sessions plenàries - 2005/2010
Publicat l'11 de setembre de 2012
Ple ordinari el dijous 13/9/12

El Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt es reunirà a la Sala Municipal el dijous 13 de setembre del 2012, a les 8 del vespre, per tal de celebrar sessió ordinària i tractar els punts marcats a l'ordre del dia.

PART RESOLUTIVA:

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROTOCOL CONTRA L’ASSETJAMENT LABORAL  DINS L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT.

3. PROPOSTA DE PRESENTACIÓ DE RECURS PREVI A LA VIA CONTENCIOSA A L’ACA PER LA DEPURADORA DE COLLSACREU.

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2013.

5. PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ EXTRAORDINÀRIA D’ARENYS DE MUNT, CAPITAL DE LA SARDANA 2013.

6. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ AMB L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

7. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS CUP, ERC I CIU PER A LA DECLARACIÓ D’INDEPENDÈNCIA.

8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC PER A LA REIMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA PREPARA SEGONS RD 1/2011, D’11 DE FEBRER, DE MESURES URGENTS PER PROMOURE LA TRANSICIÓ A L’OCUPACIÓ ESTABLE I LA REQUALIFICACIÓ PROFESSIONAL PER A LES PERSONES DESOCUPADES.

9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CIU PER DEMANAR A CATALUNYA EN MINIATURA QUE FACIN UNA RÈPLICA DEL MONUMENT A LA INDEPENDÈNCIA  D’ARENYS DE MUNT.

PART DE CONTROL:

10. MOCIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT PER EXIGIR LA DESTITUCIÓ DEL CORONEL DE L’EXÈRCIT ESPANYOL FRANCISCO ALAMÁN.

11. DESPATX D’OFICI.

PRECS I PREGUNTES:

12. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PSC PERQUÈ EN LA MESURA QUE ES PUGUI ES COL•LOQUIN MÉS CONTENIDORS DE PILES ACCESSIBLES ALS VILATANS.

13. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE QUAN REPOSARAN L’ENLLUMENAT DE LA PART BAIXA DE CAN JALPÍ.

14. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE EL REGLAMENT D’USOS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS I DOCUMENTS DE CESSIÓ D’ÚS A LES ENTITATS I VILATANS/ES.

15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE EL COST ECONÒMIC I EL CONTINGUT DE SERVEIS DE LA NOVA OFICINA D’ATENCIÓ AL VILATÀ.

16. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PP PER A LA COL•LOCACIÓ D’UNA MÀQUINA EXPENDEDORA DE BEGUDES A CAN BORRELL.

17. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE LES TARGETES DE MINUSVÀLIDS.

18. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE ELS ACTES VANDÀLICS A LA POBLACIÓ.

19. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A LA BONA CONSERVACIÓ DELS ARBRES DE L’AVINGUDA PANAGALL I SANT JORDI.

20. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE LA SITUACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA A LA URBANITZACIÓ DELS TRES TURONS I TORRENTBÒ.

21. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE ELS CRITERIS SEGUITS PER APAGAR FANALS DELS CARRERS DEL NUCLI URBÀ I LES URBANITZACIONS D’ARENYS DE MUNT.

22. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE PER QUÈ ELS GRUPS MUNICIPALS DE L’OPOSICIÓ NO PODEN PARTICIPAR EN ELS PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL.

23. PRECS I PREGUNTES.

^