Sessions plenàries - 2005/2010
Publicat el 13 de novembre de 2012
Ple ordinari el dijous 15/11/12

El Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt es reunirà a Can Borrell el dijous 15 de novembre del 2012, a les 8 del vespre, per tal de celebrar sessió ordinària i tractar els punts marcats a l'ordre del dia.


PART RESOLUTIVA:

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA EN DATA 18/10/12.

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL SORTEIG DE LES MESES PER A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2012, CELEBRADA EN DATA 29/10/12.

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL (POUM) A LA ZONA A10.

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA DE LA CONTRACTACIÓ DE L’ENERGIA ELÈCTRICA AL CONSELL COMARCAL DEL MARESME.

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA DE LA CONTRACTACIÓ DE GAS NATURAL AL CONSELL COMARCAL DEL MARESME.

6. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2013 I LA PLANTILLA ORGÀNICA.

7. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 8/12.

8. PROPOSTA DE TRASLLAT A GUSAM SA DEL PRÉSTEC CONCEDIT SEGONS EL RDL 2/2012.

9. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS PER A L’ANY 2013.

10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER IMPULSAR A ARENYS DE MUNT UNA XARXA WI-FI LLIURE, OBERTA I GRATUÏTA.

11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP PER A LA DECLARACIÓ DE NO FESTIUS EL DIA 12 D’OCTUBRE I EL DIA 6 DE DESEMBRE.

12. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC RELATIVA AL DRET DE LA CIUTADANIA A DECIDIR EL FUTUR DE CATALUNYA.


PART DE CONTROL:

13.  INFORME DE CONTROL FINANCER A GUSAM DE L’EXERCICI 2011.

14.  DESPATX D’OFICI.


PRECS I PREGUNTES:

15. PREGUNTA DEL GRUP MUNCIPAL ERC SOBRE UNA CIMERA D’ALCALDES.

16. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE LA CELEBRACIÓ DE L’ANY SALVADOR ESPRIU.

17. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE ELS MOTIUS PELS QUALS NO S’HA CELEBRAT CONSELL D’URBANISME DES DEL MES DE MAIG.

18. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL DE LA PETICIÓ PER FORMAR PART DE LA DEMARCACIÓ GEOGRÀFICA DE LA DENOMINACIÓ D’ORIGEN ALELLA.

19. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE L’ESTALVI D’ELECTRICITAT I CONTROL DE L’ENLLUMENAT.

20. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE EL CONSUM ECOLÒGIC I RESPONSABLE DE L'ENERGIA.

21. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A UNA MILLOR IL·LUMINACIÓ DELS ACCESSOS A LA MASIA DE CAN BORRELL.

22. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE QUAN ES PRESENTARÀ EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ SUPERFICIAL DE LA RIERA AJUSTAT A LES POSSIBILITATS FINANCERES D’ARENYS DE MUNT.

23. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER SABER EN QUINA FASE ESTÀ L’ELABORACIÓ DEL PLA D’EMERGÈNCIA MUNICIPAL.

24. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE L’ACCÉS DE VIANANTS DEL C/ COTXERIA A LA CARRETERA DE SANT CELONI.

25. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE EL CONTROL AL SERVEI D’ESCOMBRARIES.

26. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE EL FERM DEL PASSATGE COTXERIA.

27. PRECS I PREGUNTES.

^