Sessions plenàries - 2005/2010
Publicat el 15 de gener de 2013
Ple ordinari el dijous 17/1/13

El Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt es reunirà a Can Borrell el dijous 17 de gener del 2013, a les 8 del vespre, per tal de celebrar sessió ordinària i tractar els punts marcats a l'ordre del dia.

PART RESOLUTIVA:

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA I ADHESIÓ AL MODEL DE DIPUTACIÓ DE LES ORDENANCES SOBRE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL AMBIENTAL, LA SEGURETAT I SALUT PÚBLICA I LA D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES.

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA ESPECIAL DE MILLORA URBANA DE LA UA 16 “RIERA SOBIRANS”.

4. PROPOSTA DE CREACIÓ DEFINITIVA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL DE RESPONSABILIAT LIMITADA L’ALOC I NOMENAMENT DE CONSELLERS.

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES DE LES SUBVENCIONS A EMPRESES DE LA VILA QUE CONTRACTIN PERSONES DESOCUPADES.

6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC PER DEMANAR LA CONTINUÏTAT DEL FINANÇAMENT DEL SERVEI LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA.

PART DE CONTROL:

7. DESPATX D’OFICI.

8. INFORME DE MOROSITAT DEL QUART TRIMESTRE DE L’ANY 2012.

PRECS I PREGUNTES:

9. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE EL REPETIDOR DE TELEVISIÓ.

10. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PSC PERQUÈ ES FACILITI ALS VILATANS/ES, DES DE LA NOVA OAV, UN MILLOR SERVEI EN ELS TRÀMITS I GESTIONS, I DEMANAR QUE ES RESPECTI EL DRET A LA INTIMITAT EN L’ATENCIÓ PRESENCIAL DE LA NOVA OFICINA.

11. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE EL FRACCIONAMENT DELS 816.000 EUROS PENDENTS DEL FINANÇAMENT DEL NOU PAVELLÓ POLIESPORTIU.

12. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC PER LA SEGURETAT DELS VILATANS I EL BON MANTENIMENT DELS CARRERS DEL POBLE.

13. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A LA COMMEMORACIÓ, EL PROPER 29 DE MARÇ, DELS 125 ANYS QUE ES VAN PLANTAR ELS PLÀTANS DE LA RIERA.

14. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL I LA URBANITZACIÓ DEL PASSEIG QUE ARRIBA A CAN JALPÍ.

15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE ELS CRITERIS DELS CONTINGUTS AL WEB MUNICIPAL EN L’APARTAT “NOTÍCIES RELACIONADES AMB ARENYS DE MUNT”.

16. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE L’EMPRESA SERHS A ARENYS DE MUNT I LA CREACIÓ DE MÉS DE 100 LLOCS DE TREBALL.

17. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC DE PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A UN SERVEI INTEGRAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC MÉS EFICIENT I L’ESTALVI ENERGÈTIC DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT.

18. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PP PER L’ARRANJAMENT DE LA VORERA QUE VA A LA RESIDÈNCIA VERGE DEL REMEI.

19. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE ACTUACIONS A SANT CARLES.

20. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE INVERSIONS AL POBLE.

21. PRECS I PREGUNTES.

^