Sessions plenàries - 2005/2010
Publicat el 12 de febrer de 2013
Ple extraordinari el dijous 14/2/2013

El Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt es reunirà a Can Borrell el dijous 14 de febrer del 2013, a les 8 del vespre, per tal de celebrar sessió extraordinària i tractar els punts marcats a l'ordre del dia.

PART RESOLUTIVA

Proposta d'acord dels grups ERC i PSC per a un servei integral d'enllumenat públic més eficient i per a l'estalvi energètic de l'Ajuntament d'Arenys de Munt.

^