Sessions plenàries - 2005/2010
Publicat el 12 de febrer de 2013
Ple ordinari el dijous 14/2/2013

El Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt es reunirà a Can Borrell el dijous 14 de febrer del 2013, a 2/4 de 9 del vespre, per tal de celebrar sessió ordinària i tractar els punts marcats a l'ordre del dia.

PART RESOLUTIVA:

1. PROPOSTA D´APROVACIÓ DE L´ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 17/01/13.

2. PROPOSTA D´APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL A LA ZONA A10.

3. PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL DE LA RIERA.

4. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE CONSELLERS DE LA SOCIETAT MUNICIPAL DE RESPONSABILIAT LIMITADA L´ALOC.

5. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D´AL•LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES BASES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2013.

6. PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS CUP, ERC I CIU DE MOCIÓ D´ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA APROVADA PEL PARLAMENT DE CATALUNYA.

7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC DE REBUIG A LA LLEI  10/2012, DE 20 DE NOVEMBRE, PER LA QUE ES REGULEN DETERMINADES TAXES EN L´ÀMBIT DE L´ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA.

8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER RECLAMAR A L´ESTAT ESPANYOL QUE NO CENTRIFUGUI EL SEU DÈFICIT A CATALUNYA.

PART DE CONTROL:

9. DESPATX D´OFICI

10. INFORME SOBRE L´EXECUCIÓ DEL PLA D´AJUSTAMENT DE L´AJUNTAMENT.

PRECS I PREGUNTES:

11. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE SI S´HA DEMANAT UNA SUBVENCIÓ A TRAVÉS DEL CONSELL COMARCAL PROVINENT DEL SOC, DESTINADA A JOVES.

12. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PSC PERQUÈ ES DEMANIN RECURSOS PER A LA NETEJA DE LA FRANJA PERIMETRAL DE LES URBANITZACIONS.

13. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE ELS OBJECTIUS ASSOLITS PER LA GERÈNCIA DE L´AJUNTAMENT EN AQUEST PRIMER ANY D´ACTIVITAT I QUINS NO S'HAN ASSOLIT.

14. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE EL PLA LOCAL DE JOVENTUT.

15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE L´INFORME DE GUSAM QUE ACOMPANYAVA LA CREACIÓ DE L´EMPRESA MUNICIPAL ALOC, REFERIT A LA FORMA MÉS ECONÒMICA DE PRESTAR ELS SERVEIS DE DEIXALLERIA, RECOLLIDA DE RESIDUS I MANTENIMENT DE L´ENLLUMENAT PÚBLIC.

16. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CUP SOBRE ELS ROBATORIS A LES CASES.

17. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A QUÈ L´AJUNTAMENT  TREBALLI PER FOMENTAR  EN  EL  SEU  WEB  MUNICIPAL L´OBERTURA  DE  DADES  PÚBLIQUES PER ENFORTIR  ELS  VALORS  DE  TRANSPARÈNCIA  I  RENDIMENT DE COMPTES.

18. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A QUÈ LA COMISSIÓ MUNICIPAL DEL NOMENCLÀTOR REPRENGUI ELS TREBALLS PER OFICIALITZAR L´ESCUT D´ARENYS DE MUNT.

19. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE EL COST DEL SERVEI DE PREMSA DE L´AJUNTAMENT ENCARREGAT A L´EMPRESA MATCH POINT.

20. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE LES REIXES D´EMBORNALS I EL CABLEJAT ELÈCTRIC QUE HAN ESTAT ROBATS.

21. PRECS I PREGUNTES

^