Ajuntament d'Arenys de Munt
Dissabte, 25 d'abril de 2015
12 h migdia
Amb Teatre Aula.
Lloc: Biblioteca AntÚnia Torrent i Martori