Ajuntament d'Arenys de Munt
Publicat el 28 d'octubre de 2015

D’acord amb el RD 635/2014 on es desenvolupa una nova metodologia de cŕlcul del període mig de pagament a proveďdors, en el seu art. 6.2 s’obliga a publicar en els portals webs municipals les xifres resultants per garantir una millor transparčncia. Si voleu consultar les dades del 3r trimestre 2015 podeu clicar aquí