Pla d'actuació municipal 2015-2019
Impulsar l'Aula de Formació d'Adults Enric Camón per a transformar-la en un referent de la formació continuada al municipi
  • Grau d'assoliment: 

    100%

^