Pla d'actuació municipal 2015-2019
Coordinar una agenda única d'actes públics, siguin culturals, festius, lúdics, esportius, etc.
  • Grau d'assoliment: 

    100%

^