Pla d'actuació municipal 2015-2019
Organitzar activitats de promoció i prevenció de la salut amb centres educatius i entitats, i impulsar el programa THAO per prevenir l´obesitat
  • Grau d'assoliment: 

    100%

^