Pla d'actuació municipal 2015-2019
Treballar conjuntament amb els Serveis Territorials de Salut per a millorar serveis sanitaris que no són de competència municipal
  • Grau d'assoliment: 

    100%

^