Pla d'actuació municipal 2015-2019
Millorar el sistema de gestió del cementiri municipal i millorar accessos
  • Grau d'assoliment: 

    50%

^