Pla d'actuació municipal 2015-2019
Atorgar subvencions directes als clubs que assoleixin fites esportives rellevants
  • Grau d'assoliment: 

    100%

^