Pla d'actuació municipal 2015-2019
Impulsar l´establiment d´un bar-cafeteria al poliesportiu de Can Zariquei
  • Grau d'assoliment: 

    100%

^