Pla d'actuació municipal 2015-2019
Mantenir el nivell de deute municipal, de manera que el deute viu sempre se situï per sota dels límits fixats
  • Grau d'assoliment: 

    100%

^