Pla d'actuació municipal 2015-2019
Implementar un sistema central de compres per als materials
  • Grau d'assoliment: 

    75%

^