Pla d'actuació municipal 2015-2019
Ampliar les compres agregades i realitzar contractacions de serveis conjuntament amb pobles veïns, o a través del Consell Comarcal de Maresme o de l´Associació Catalana de Municipis
  • Grau d'assoliment: 

    100%

^