Pla d'actuació municipal 2015-2019
Aplicar nous criteris de fiscalitat progressiva, aplicar un IBI més alt per als habitatges desocupats propietat d'entitats financeres i incrementar la taxa per als caixers automàtics establerts a la via pública
^