Pla d'actuació municipal 2015-2019
Adquirir i implementar un programari específic per a la gestió d'expedients (Apeiron)
  • Grau d'assoliment: 

    100%

^