Pla d'actuació municipal 2015-2019
Augmentar el finançament de les inversions per ingressos corrents d'ICIO i plusvàlues
  • Grau d'assoliment: 

    100%

^