Pla d'actuació municipal 2015-2019
Licitar el sevei de so/megafonia pes als actes institucionals.
  • Grau d'assoliment: 

    En espera.

^