Ajuntament d'Arenys de Munt
Publicat el 15 de març de 2011
  • Les asseguradores no podran tenir en compte el criteri del sexe per al càlcul de les primes d'assegurances per constituir una discriminació, segons una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE). La normativa europea prohibeix la discriminació per raó de sexe en l'accés a béns i serveis i el seu subministrament. No obstant això, preveu una excepció que permet als Estats membres autoritzar diferències en funció del sexe en les primes i prestacions d'assegurances quan aquest constitueixi un factor determinant de l'avaluació del risc i això es fonamenti en dades actualitzades i estadístiques pertinents i exactes. Aquesta excepció és la que ha anul·lat ara el TUE a petició del Tribunal Constitucional de Bèlgica, que va rebre diverses denúncies de l'associació de consumidors del seu país i de dos particulars. Font: Consumer.