Ajuntament d'Arenys de Munt
Publicat el 27 de desembre de 2012
  • El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 6268 de 5 de desembre de 2012, publica el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic, que per primera vegada integra en un únic text les dues figures fins ara regulades de forma separada.

    Més informació a: http://www.diba.cat/cido/NSCIDO.asp?m=1&s=1&ss=3&id=1639735&gr=dis_g