Formularis
Publicat el 4 de juliol de 2017
Suma't al projecte Producte d'Arenys

Producte Arenys

Producte d'Arenys és una estratègia que pretén conjugar complicitats i col·laboracions entre els diferents productors locals, el sector serveis i el comerç, amb el suport dels ajuntaments per a divulgar i promoure els beneficis i avantatges del consum dels productes dels dos Arenys, així com potenciar projectes d'economia social i cooperativa de diferents sectors econòmics locals.

Una estratègia que aspira a dinamitzar el sector primari, comerç i serveis locals
L’estratègia Producte d’Arenys aspira a aglutinar l’oferta de productes i serveis de qualitat de l’àmbit territorial dels dos Arenys, posant en valor allò que diferencia el producte local respecte els productes estandaritzats que es poden trobar a les grans superfícies comercials. L’horta, elaborats, gastronomia, artesania, oferta turística i patrimoni històric i cultural dels dos Arenys es podran beneficiar d’una major visibilitat amb el suport d’una estratègia que respon a una aliança públic-privada dels dos municipis.

Com formar part de Producte d'Arenys?
Els productors locals que vulguin gaudir del segell Producte d'Arenys ho poden fer emplenant el següent formulari, que validarà la Comissió de seguiment Producte d'Arenys. Cal assolir un mínim de 50 punts sobre 100 per a que la sol·licitud pugui ser acceptada. La puntuació està repartida en els diferents ítems del formulari.La Comissió de seguiment Producte d'Arenys podrà demanar informació ampliada en cas que sigui necessari.


FORMULARI DE SOL·LICITUD PER FORMAR PART DE PRODUCTE D'ARENYS
CATEGORIA: SECTOR AGRARI

Cliqueu per veure l'ajuda *El cultiu del producte està dins l'àmbit territorial dels dos municipis?
Cliqueu per veure l'ajuda *La raó social està ubicada en un dels dos termes municipals d'Arenys de Munt o Arenys de Mar?
Cliqueu per veure l'ajuda *Disposa de segell oficial de venda directa o circuit curt?
Cliqueu per veure l'ajuda *Pertany a alguna cooperativa o associació local que vetlli per la defensa i protecció del territori?
Cliqueu per veure l'ajuda *Disposa del segell oficial ecològic del CCPAE (Consell català de la producció agrària ecològica)?
Cliqueu per veure l'ajuda *Organitza visites a la finca/obrador per donar a conèixer les seves tècniques de conreu i/o processos de producció?
Cliqueu per veure l'ajuda *Genera llocs de feina a persones empadronades en algun dels dos municipis?
Cliqueu per veure l'ajuda *Produeix o elabora un producte singular arrelat a la història d'un o dels dos municipis d'Arenys de Mar o Arenys de Munt?
Cliqueu per veure l'ajuda *

Per poder formar part de Producte d'Arenys cal assolir els 50 punts del totat de 100 repartits en els diferents ítems del formulari de sol·licitud. La Comissió de seguiment Producte d'Arenys valorarà la sol·licitud amb la informació aportada i, si s'escau, demanarà informació ampliada.

*
*
*
*Manifesto expressament que les dades aportades en aquest full de sol·licitud són certes. Les dades que aporto resten sotmeses a verificació i control per part de la Comissió de seguiment Producte d'Arenys.

Posem en el vostre coneixement que les dades que ens cediu s’integraran en el fitxer de la base de dades dels ajuntaments d’Arenys de Munt, el qual garanteix la seva confidencialitat d’acord amb la Llei Orgànica 5/99, de 13 de desembre de Protecció de Dades. En qualsevol moment podeu exercir el dret de rectificació o cancel·lació adreçant un correu a ajuntament@arenysdemunt.cat


^