Formularis
Publicat el 13 de juliol de 2017
Formulari de sol·licitud per a formar part del Consell Assessor de Ràdio Arenys de Munt

La nova concessió del servei municipal de Ràdio, així com el Reglament d'organització i funcionament de l'Emissora Municipal de Ràdio,  preveuen la creació del Consell Assessor de Ràdio Arenys de Munt.

Aquest nou òrgan dóna suport i assessora al Director i a l'empresa concessionària, Ràdio Associació Arenys de Munt, en matèria de continguts, programació i estratègies comunicatives, d'acord amb el contracte programa. El Consell Assessor pot fer informes i emetre opinions, tant per iniciativa pròpia com a instància de la direcció.

El Consell Assessor pot proposar la durada de la programació diària, assignar l'espai i el temps que correspon als regidors i/o grups polítics, fomentar nous programes i valorar noves propostes de col·laboradors, etc... Les seves funcions i atribucions queden regulades al  Reglament d'organització i funcionament de l'Emissora Municipal de Ràdio publicat al BOPB el dia 3 de juliol del 2017.

Aquest òrgan està format pel director de l'emissora i set membres més, distribuïts de la següent manera:

  • Un màxim de 3 representants nomenats per les entitats locals que mostrin interès a formar-ne part.
  • Un màxim de 4 professionals de la Comunicació, Periodisme, llengua, Cultura, Territori, etc...

Les tres primeres persones seran escollides per sorteig entre totes les propostes rebudes. I les darreres quatre s'escolliran per mèrits inclosos al seu currículum professional, que seran analitzats pel Consell Directiu.

Per tant, les entitats o professionals interessats en formar-ne part podeu enviar la vostra candidatura a través del formulari disponible a la web municipal. El termini acaba el dia 15 de setembre de 2017.


Per a sol·licitar formar part del Consell Assessor de l'emissora municipal cal emplenar el següent formulari:

*
*
*

DADES QUE CAL EMPLENAR SI ÉS REPRESENTANT D'ENTITAT

Àmbit de l'entitat
Cliqueu per veure l'ajuda 

DADES QUE CAL EMPLENAR SI ÉS REPRESENTANT PROFESSIONAL

Àmbit professional
Situació laboral actual

Posem en el vostre coneixement que les dades que ens cediu s’integraran en el fitxer de la base de dades dels ajuntaments d’Arenys de Munt, el qual garanteix la seva confidencialitat d’acord amb la Llei Orgànica 5/99, de 13 de desembre de Protecció de Dades. En qualsevol moment podeu exercir el dret de rectificació o cancel·lació adreçant un correu a ajuntament@arenysdemunt.cat


^