Portada · Serveis socials · Gent gran
Gent gran
gent granCada dia més persones arriben a l´edat de la jubilació amb una millor qualitat de vida i amb més possibilitats de participar activament i implicar-se en benefici d'ells mateixos i de la societat en general.
Els canvis demogràfics experimentats en els darrers anys, l'augment de l'esperança de vida i la disminució de la natalitat han provocat un increment molt significatiu del pes social de les persones grans a la nostra societat.
Aquest increment ha vingut acompanyat d'una major diversitat del col·lectiu de persones grans pel que fa a l'edat, la salut i la situació social, i de la introducció d'un nou discurs: el de les persones grans actives.
Amb l'objectiu d'atendre aquesta diversitat, els Serveis Socials responen a un ampli ventall de necessitats a través de l'impuls a iniciatives que promouen la participació de la gent gran, el suport en l´autonomia de les persones, la defensa dels seus drets i la sensibilització social, entre altres actuacions.

Serveis propis de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

Altres serveis i recursos especialitzats relacionats amb gent gran

^