Portada · Igualtat de Gènere · Línia d´Atenció a les Dones en situació de violència Masclista
Línia d´Atenció a les Dones en situació de violència Masclista

Línia d'atenció a les dones que consisteix en informar, assessorar i orientar a les dones que es trobin en qualsevol situació de violència masclista, així com donar assistència a les emergències produïdes per situacions de violència, dóna atenció telefònica 24 hores, gratuïta i confidencial, dins l’àmbit territorial de Catalunya.

logo 900 violencia masclista

^