Ajuntament d'Arenys de Munt
Portada · Igualtat de Gčnere / LGTBIQ+ · Línia d'atenció a les dones en situació de violčncia masclista

Línia d'atenció a les dones que consisteix a informar, assessorar i orientar les dones que es trobin en qualsevol situació de violčncia masclista, així com donar assistčncia a les emergčncies produďdes per situacions de violčncia. Dona atenció telefňnica 24 hores, gratuďta i confidencial, dins l’ŕmbit territorial de Catalunya.

logo 900 violencia masclista