Portada · Acció Social · Altres capacitats · Ajuts PUA
Ajuts PUA

Aquest programa de la generalitat té per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat, física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la seva integració social.

Poden ser beneficiàries les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits establerts.

Per rebre més informació adreceu-vos a les oficines de Benestar Social, al carrer Sant Pau n.2 d'Arenys de Munt, trucant al telèfon 93 793 77 10 o enviant un correu a ssocials@arenysdemunt.cat

També podeu obtenir més informació a través de la Generalitat, fent clic aquí.

^