Portada · Acció Social · Autonomia personal i dependència · Ajuts per persones depenents
Ajuts per persones depenents

Els ajuts als que poden tenir accés les persones amb un grau reconegut de dependència poden ser en forma de serveis o ajuts econòmics. Aquestes s’atorguen segons el grau de dependència, i la capacitat econòmica de la persona sol·licitant.

Els ajuts en forma de serveis són prioritàries.

També podeu trobar més informació sobre aquests ajuts a través de la Seu Electrònica.


SERVEIS


Els serveis tenen un copagament en funció del grau de dependència i capacitat econòmica de la persona.

Els serveis als que es poden optar són:

 • Ajuda a domicili:

Ajuda d´un professional per donar suport a la persona amb dependència en les activitats diàries.

 • Centres de dia:

Atenció integral a la persona amb dependència en un centre i durant unes hores al dia. Permet millorar o mantenir el grau d´autonomia personal i donar suport a la família i als cuidadors.

 • Centres residencials:

Serveis continuats de caràcter personal o sanitari en centres habilitats.

 • Teleassistència:

Resposta immediata les 24h del dia a situacions d´emergència, inseguretat, soledat o aïllament, gràcies a l´ús d´aparells tecnològics.

 • Actuacions i programes de caràcter preventiu i de rehabilitació:

Destinades a evitar l´aparició o l´agreujament de malalties, discapacitats o les seves seqüeles.

 • Assistent personal:

La persona amb dependència pot rebre el servei d´una persona que l´acompanyi al centre educatiu o laboral.


AJUTS ECONÒMICS

Els ajuts econòmics són uns ajuts, que es calculen en funció del grau de dependència i la capacitat econòmica de la persona, i s’han de destinar a assumir una part del cost d’un servei privat. Tenen dret a rebre’ls aquelles persones que no han pogut accedir a cap dels serveis públics o privats concertats, tot i tenir-hi dret. Són:

 • Ajut per pagar un servei:

La quantitat rebuda s´ha de destinar a pagar un servei de residència (a partir del grau II), de centre de dia o d´un servei d´atenció a domicili. Les administracions públiques supervisaran que es faci així.

 • Ajut per a un/a cuidador/cuidadora no professional:

Ajut econòmic a la persona dependent que està atesa al domicili per un familiar. Amb els següents requisits indispensables:

 1. Persones amb grau de parentesc i que convisquin amb la persona depenent, mínim 1 any d’antiguitat.
 2. El pagament de l’ajut es farà efectiu dos anys desprès de la signatura de l’Acord PIA.

 • Ajut per a un/a assistent personal:
La persona amb dependència pot rebre una ajuda econòmica per contractar una persona que l´acompanyi al centre educatiu o laboral, o bé que l´ajudi amb les activitats diàries i d´integració social.
^