El Poble
Publicat el 20 de maig de 2008
Patrimoni cultural i natural d'Arenys de Munt
Inventari realitzat entre el mes de gener de 2006 i el mes de maig de 2007

patrimoni localpatrimoni localpatrimoni localpatrimoni localpatrimoni local

La finalitat d'aquest treball és la recopilació exhaustiva dels elements del patrimoni cultural i natural. L'eix bàsic de treball és l'inventari de tots els elements susceptibles d'ésser reconeguts com a rellevants o singulars de la població pels seus valors històrics, artístics, simbòlics o identitaris, a partir d´una tipologia concreta que permet englobar-hi totes les accepcions reconegudes.

De cada element hi ha una fitxa amb totes les dades que s'han pogut recopilar de cada bé cultural, ja sigui a través de la documentació bibliogràfica (vegeu apartat corresponent), a través d'arxius o d'informació oral. Amb l'inventari fet i les dades recollides es poden fer les pertinents classificacions, anàlisis i estudis estadístics, a fi i efecte de fer-ne una valoració, tant a nivell individual de cada bé com global.

Es tracta d'una eina de coneixement de la globalitat del nostre patrimoni, un instrument que permet l'establiment de mesures per a la seva protecció i conservació i facilita el seu accés públic, així com la planificació de la seva rendibilització social, l'elaboració de programes de difusió (rutes didàctiques i/o turístiques, publicacions, jornades de debat, conferències...), la presa de decisions en el planejament urbanístic, la planificació de la senyalització...

Podeu consultar l'inventari descarregant-vos el programa amb tota la informació.

^