Portada · Acció Social · Projectes comunitaris
Projectes comunitaris

Projectes comunitaris

S'entén per treball comunitari en el marc dels serveis socials bàsics, aquelles accions encaminades a la prevenció, la detecció de situacions emergents, la capacitació i la potenciació de col·lectius i també a col·laborar amb iniciatives del territori per afavorir la cohesió i la inclusió social.

Aquestes accions van adreçades a grups o col·lectius de persones, que es poden realitzar de manera conjunta amb altres serveis i amb el propi col·lectiu implicat. 
^