Portada · Educació · Regidoria d'Educació
Regidoria d'Educació

L´Educació és la pedra angular que sustentarà el nostre edifici social del futur. També és l´eina que més ha de contribuir a fer-nos més iguals i més tolerants com a persones i, alhora, més avançats com a poble.

Des de la regidoria d´Educació es porten a terme diverses iniciatives, algunes en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, com  ara les activitats de “Coneguem els nostres parcs” o “Viu el Parc”. Igualment en col·laboració amb aquest ens supramunicipal es va editar el llibre del poble “Arenys de Munt: una història, un paisatge”.

D´altra banda, es col·labora en el manteniment i en adquisicions d´equipaments per als centres escolars de primària i es canalitza una bona part de l´actuació a través del Consell Escolar Municipal. Una altra tasca encomanada és la de col·laborar amb la Generalitat de Catalunya en el fet cabdal d´ajustar l´oferta de places escolars a les necessitats i previsions de nombre d´alumnes. En aquest sentit es va crear la segona escola de primària i s´ha impulsat l´ampliació de l´institut.

La darrera iniciativa que s´ha empès és la de tirar endavant l´elaboració d´un Projecte Educatiu de Ciutat. Es tracta d´un projecte que parteix de la base que l´educació no és només una tasca reservada a pares i mestres, sinó que competeix a tota la societat. És un pla que ja ha assenyalat els punts forts i els punts febles del nostre poble en aquesta matèria i que en aquests moments tracta d´indicar alternatives i camins a recórrer, sempre aplicant una concepció transversal de l´educació. Aquest projecte és un instrument de reflexió ciutadana i de participació social, que permetrà avançar vers un poble més cohesionat i amb una perspectiva educadora assumida i compartida entre el govern local i la ciutadania.

 
Dades de la regidoria

Regidora: Tònia Vila i Paituví


Adreça: Rambla Francesc Macià, 59 - 08358 Arenys de Munt

Telèfon: 93 793 79 80

Fax: 93 795 06 30

e-mail: ensenyament@arenysdemunt.cat

Horari d'atenció al públic: hores convingudes