Portada · Participació · Consells municipals
Consells municipals

En aquest apartat podeu trobar enllaços directes als diferents Consells i Comissions Municipals que l´Ajuntament posa a la vostra disposició per a que la ciutadania participi en la presa de decisions que es duen a terme al seu municipi:

Consell de Benestar Social

En el Consell de Benestar Social podrem compartir informació, propostes i reflexions sobre la política social de l'Ajuntament i els serveis de Benestar Social.

El Consell està obert a tothom i qualsevol veí o veïna hi pot participar.


Consell de ComunicacióEl Consell de Comunicació d´Arenys de Munt és un òrgan participatiu que ajuda a gestionar, entre la col·laboració d´agents públics, entitats i particulars l´activitat dels mitjans de comunicació municipals.


Consell de Cultura
El Consell municipal de Cultura neix com a conseqüència de la simbiosi entre la Regidoria de Cultura i les entitats locals que col·laboren en la creació i organització d'activitats culturals que donen vida a la població.


Comissió de FestesLa comissió de festes posa en contacte tant a l´Ajuntament com les diferents entitats i col·lectius del poble per proposar, gestionar i supervisar les diferents festivitats i actes de caire festiu que se celebren al municipi.Consell d'EconomiaEl Consell d'Economia posa en comú debat i propostes orientades a millorar la gestió econòmica i a donar a conèixer les activitats de l'Ajuntament.Consell d'EnsenyamentEl Consell Municipal d´Ensenyament és l´òrgan de gestió, consulta i assessorament en qualsevol aspecte de l'ensenyament dins l'àmbit del municipi. Engloba als diferents centres educatius del municipi, autoritats i representants públics i les associacions AMPA dels corresponents centres.
Consell d'EsportsEl Consell Municipal d´Esports coordina tota l'activitat esportiva: la d'esports col·lectius i la d'esports individuals. És el treball voluntari de tots els seus membres el que fa possible la gestió del calendari esportiu i de les instal·lacions municipals.
Consell de Medi AmbientEl Consell de Medi Ambient posa en comú a l'administració pública, entitats privades i particulars per debatre i pendre decisions sobre les accions relacionades amb el Medi Ambient i tots els espais i àmbits que en deriven.
Consell del PobleEl Consell del Poble és l'òrgan de participació on representants de la ciutadania debaten amb responsables polítics i tècnics municipals els assumptes públics del poble.
Consell d'UrbanismeEn Consell d'Urbanisme posa en comú a l'ajuntament i serveis públics amb entitats privades i particulars per a debatre temes relacionats amb les accions i els plans urbanístics, tant de la vila com de les urbanitzacions dels voltants.
Síndic de GreugesEl síndic és un òrgan institucional encarregat de vetllar pels drets i les llibertats dels vilatans d'Arenys de Munt, en les seves relacions amb l'Ajuntament. En aquest sentit, qualsevol persona que cregui que un tràmit no es pot desenvolupar per la via administrativa o que no ha rebut l'atenció correcta, podrà sol·licitar, llavors, el servei del síndic. 
^