Portada · Participació · Consells municipals
Consells municipals

En aquest apartat podeu trobar enllaços directes als diferents Consells i Comissions Municipals que l´Ajuntament posa a la vostra disposició per a que la ciutadania participi en la presa de decisions que es duen a terme al seu municipi:

Consell de Benestar Social

En el Consell de Benestar Social podrem compartir informació, propostes i reflexions sobre la política social de l'Ajuntament i els serveis de Benestar Social.

El Consell està obert a tothom i qualsevol veí o veïna hi pot participar.


Consell de ComunicacióEl Consell de Comunicació d´Arenys de Munt és un òrgan participatiu que ajuda a gestionar, entre la col·laboració d´agents públics, entitats i particulars l´activitat dels mitjans de comunicació municipals.


Consell de Cultura
El Consell municipal de Cultura neix com a conseqüència de la simbiosi entre la Regidoria de Cultura i les entitats locals que col·laboren en la creació i organització d'activitats culturals que donen vida a la població.


Comissió de FestesLa comissió de festes posa en contacte tant a l´Ajuntament com les diferents entitats i col·lectius del poble per proposar, gestionar i supervisar les diferents festivitats i actes de caire festiu que se celebren al municipi.Consell d'EconomiaEl Consell d'Economia posa en comú debat i propostes orientades a millorar la gestió econòmica i a donar a conèixer les activitats de l'Ajuntament.Consell d'EnsenyamentEl Consell Municipal d´Ensenyament és l´òrgan de gestió, consulta i assessorament en qualsevol aspecte de l'ensenyament dins l'àmbit del municipi. Engloba als diferents centres educatius del municipi, autoritats i representants públics i les associacions AMPA dels corresponents centres.
Consell d'EsportsEl Consell Municipal d´Esports coordina tota l'activitat esportiva: la d'esports col·lectius i la d'esports individuals. És el treball voluntari de tots els seus membres el que fa possible la gestió del calendari esportiu i de les instal·lacions municipals.
Consell de Medi AmbientEl Consell de Medi Ambient posa en comú a l'administració pública, entitats privades i particulars per debatre i pendre decisions sobre les accions relacionades amb el Medi Ambient i tots els espais i àmbits que en deriven.
Consell del PobleEl Consell del Poble és l'òrgan de participació on representants de la ciutadania debaten amb responsables polítics i tècnics municipals els assumptes públics del poble.
Consell d'UrbanismeEn Consell d'Urbanisme posa en comú a l'ajuntament i serveis públics amb entitats privades i particulars per a debatre temes relacionats amb les accions i els plans urbanístics, tant de la vila com de les urbanitzacions dels voltants.


 
^