Portada · Cultura i Festes · Subvencions - Cultura, Festes i Ensenyament
Subvencions - Cultura, Festes i Ensenyament

<< Tornar a totes les subvencions

Ajudes i subvencions vigents de l'any 2019

Ajudes i subvencions tancades de l'any 2018

Ajudes i subvencions tancades de l'any 2017


Tornar amunt(1)AJUDES I SUBVENCIONS VIGENTS DE L'ANY 2019

SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA - SEGONA CONVOCATÒRIA

Convocatòria


SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Terminis
De sol·licitud:
  -Primera convocatòria: 1 de juliol de 2019
  -Primera convocatòria: 31 d'agost de 2019
De justificació: 31 de març de 2020

Documentació
Bases específiques de la convocatòria
Edicte de publicació de la primera convocatòria al BOP
Edicte de publicació de la segona convocatòria al BOP

Formularis

Per a la sol·licitud:
- Instància
- Memòria del projecte a realitzar
- Pressupost previst del projecte
- Dades bancàries
- Declaració responsable

Per a la justificació:
- Formulari de justificació

SUBVENCIONS NOMINATIVES

Terminis:

De sol·licitud: a partir de l'1 de gener de 2019
De justificació: segons estableix el conveni vinculat a la subvenció

Documentació

Ordenança general de subvencions
                       
Formularis

Per a la sol·licitud:

- Instància
- Memòria del projecte a realitzar
- Pressupost previst del projecte
- Dades bancàries
- Declaració responsable

Per a la justificació:
- Formulari de justificació


Tornar amunt(2)AJUDES I SUBVENCIONS TANCADES DE L'ANY 2018

SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Terminis
De sol·licitud: del 18 de juny al 17 de juliol de 2018
De justificació: 31 de març de 2019

Documentació
Bases específiques de la convocatòria
Convocatòria publicada al BOP

Formularis

Per a la sol·licitud:
- Instància
- Memòria del projecte a realitzar
- Pressupost previst del projecte
- Dades bancàries
- Declaració responsable

Per a la justificació:
- Formulari de justificació

SUBVENCIONS NOMINATIVES

Terminis:

De sol·licitud: a partir de l'1 de gener de 2018
De justificació: segons estableix el conveni vinculat a la subvenció

Documentació

Ordenança general de subvencions
                       
Formularis

Per a la sol·licitud:
- Instància
- Memòria del projecte a realitzar
- Pressupost del projecte a realitzar
- Dades bancàries
- Declaració responsable

Per a la justificació:
- Formulari de justificació


Tornar amunt(3)SUBVENCIONS ATORGADES EL 2017

 
^