Portada · Cultura i Festes · Subvencions - Cultura, Festes i Ensenyament
Subvencions - Cultura, Festes i Ensenyament

AJUDES I SUBVENCIONS VIGENTS DE L'ANY 2019

SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Terminis
De sol·licitud: pendent
De justificació: 31 de març de 2020

Documentació
Bases específiques de la convocatòria

Formularis

Per a la sol·licitud:
- Instància
- Memòria del projecte a realitzar
- Pressupost previst del projecte
- Dades bancàries
- Declaració responsable

Per a la justificació

SUBVENCIONS NOMINATIVES

Terminis:

De sol·licitud: a partir de l'1 de gener de 2019
De justificació: segons estableix el conveni vinculat a la subvenció

Documentació

Ordenança general de subvencions
                       
Formularis

Per a la sol·licitud:

- Instància
- Memòria del projecte a realitzar
- Pressupost previst del projecte
- Dades bancàries
- Declaració responsable

Per a la justificació


AJUDES I SUBVENCIONS VIGENTS DE L'ANY 2018

SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Terminis
De sol·licitud: del 18 de juny al 17 de juliol de 2018
De justificació: 31 de març de 2019

Documentació
Bases específiques de la convocatòria
Convocatòria publicada al BOP

Formularis

Per a la sol·licitud:
- Instància
- Memòria del projecte a realitzar
- Pressupost previst del projecte
- Dades bancàries
- Declaració responsable

Per a la justificació

SUBVENCIONS NOMINATIVES

Terminis:

De sol·licitud: a partir de l'1 de gener de 2018
De justificació: segons estableix el conveni vinculat a la subvenció

Documentació

Ordenança general de subvencions
                       
Formularis

Per a la sol·licitud:
- Instància
- Memòria del projecte a realitzar
- Pressupost del projecte a realitzar
- Dades bancàries
- Declaració responsable

Per a la justificació


SUBVENCIONS ATORGADES AL 2017

 
^