Portada · Esports · Subvencions - Esports
Subvencions - Esports

<< Tornar a totes les subvencions

Subvencions vigents any 2019

Subvencions tancades any 2018

Subvencions tancades any 2017


Tornar amunt(1)SUBVENCIONS VIGENTS ANY 2019

SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Terminis
De sol·licitud: 8 de juliol de 2019
De justificació: 31 de març de 2020

Documentació
Bases específiques de la convocatòria
Edicte de publicació de la convocatòria al BOP

Formularis

Per a la sol·licitud:
- Instància
- Memòria del projecte a realitzar
- Pressupost previst del projecte
- Dades bancàries
- Declaració responsable

Per a la justificació

Tornar amunt(2)
SUBVENCIONS TANCADES ANY 2018

SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Terminis
De sol·licitud: del 19 de juny al 18 de juliol de 2018
De justificació: 31 de març de 2019

Documentació
Bases específiques de la convocatòria
Convocatòria publicada al BOP

Formularis

Per a la sol·licitud:
- Instància
- Memòria del projecte a realitzar
- Pressupost previst del projecte
- Dades bancàries
- Declaració responsable

Per a la justificació


Tornar amunt(3)SUBVENCIONS TANCADES ANY 2017

Subvencions àmbit cultural i esportiu 2017 (en règim de concurrència competitiva):

Terminis de sol·licitud: del 15 de juny al 15 de juliol de 2017

Pla estratègic i bases reguladores

Terminis de justificació: fins al 31 de març de 2018

Formularis de justificació subvenció d´àmbit cultural i esportiu en règim de concurrència competitiva:

 
^